Vitajte na webe aviatikov

 

Letiská SR

Letisko M. R. Štefánika, Bratislava

Technické informácie
Názov: Letisko M. R. Štefánika Bratislava
Smerovacia značka: LZIB
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: IFR a VFR
Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
Pozícia GPS (vzťažný bod letiska): N48°10′12″ E17°12′46″
Magnetická deklinácia: 2°E (2000)
Nadmorská výška letiska: 133 m. n. m.
Prevodná výška: 1524 m
Rozloha letiska: 477 ha
Vybavovacia plocha: 125 000 m2
Terminál: 17 940 m2
Dráhový systém - dráha 13-31 - dĺžka: 3190 m x 45 m
Dráhový systém - dráha 13-31 - povrch: cement PCN50/R/B/X/T
Dráhový systém - dráha 04-22 - dĺžka: 2900 m x 60 m
Dráhový systém - dráha 04-22 - povrch: cement PCN54/R/B/X/T
INFO / TWR / APP: – / 118,3 / 120,9

Letisko Košice

Technické informácie
Názov: Letisko Košice
Smerovacia značka: LZKZ
Typ letiska: civilné letisko s vojenskou prevádzkou
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: IFR a VFR
Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°39′47″ E21°14′28″
Nadmorská výška letiska: 230 m. n. m.
INFO / TWR / APP: – / 120,4 / 119,85
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN: 40,5 m
Magnetická deklinácia: 4°E (2005)
Ročná zmena: +5′ E
AFTN: LZKZYDYX
SITA: KSCOP7X

Letisko Žilina

Technické informácie
Názov: Letisko Žilina
Smerovacia značka: LZZI
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: IFR a VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°14′00″ E18°36′49″
Nadmorská výška letiska: 311 m. n. m.
INFO / TWR / APP: – / 124,15 / –
Dráha: 06/24, 1150 m x 30 m, betón

Letisko Sliač

Technické informácie
Názov: Letisko Sliač
Smerovacia značka: LZSL
Typ letiska: vojenské letisko s civilnou prevádzkou
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: IFR a VFR
Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°38′17″ E19°08′03″
Nadmorská výška letiska: 318 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,5 / 119,15 / –
SITA: SLDKK7X
AFTN: LZSLYDYX
Vzletová a pristávacia dráha: VPD 18/36
Rozmery: 2 400 m x 60 m
Povrch: cement - betón
Únosnosť: 38 PCN
Navigačné zariadenia: ILS CAT I A ICAO pre VPD 36, NDB

Letisko Piešťany

Technické informácie
Názov: Letisko Piešťany
Smerovacia značka: LZPP
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: IFR a VFR
Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°37′30″ E17°49′43″
Nadmorská výška letiska: 166 m. n. m.
INFO / TWR / APP: – / 125,45 / –
Vzťažná teplota: 27,2°C (JUL)
AFS: LZPPYDYX
SITA: PZYKK7X

Letisko Poprad - Tatry

Technické informácie
Názov: Letisko Poprad - Tatry
Smerovacia značka: LZTT
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: IFR a VFR
Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°04′25″ E20°14′28″
Nadmorská výška letiska: 718 m. n. m.
INFO / TWR / APP: – / 118,9 / 121,35
SITA: TATOP7X
Požiarna kategória letiska: CAT 5, na vyžiadanie vopred CAT 7
Vzletové a pristávacie dráhy: VPD 09/27
Povrch: betón
Rozmery: 2 600 m x 45 m
VPD: 07R/25L
Povrch: tráva
Rozmery: 760 m x 35 m
VPD: 07L/25R
Povrch: tráva
Rozmery: 760 m x 45 m
Počet stojísk na vybavovacej ploche: 4
Kapacita terminálu: 300 cestujúcich/hod (150 prílet / 150 odlet)

Letisko Boleráz - Trnava

Technické informácie
Názov: Letisko Boleráz - Trnava
Smerovacia značka: LZTR
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°27′16″ E17°31′05″
Nadmorská výška letiska: 200 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,5 / — / –
Rozmery: 1200 x 150 m
Pozdĺžny sklon: pozdĺžny v smere RWY 140° 1,7 %
Únosnosť: 5 700kg / 0,7 MPa
Povrch: Tráva
Rozmery VPP: 2 700 x 200 m
Pozdĺžny sklon VPP: pozdlžný v smere RWY 140° 1,7 %
Priečny sklon VPP: Bez sklonu
Povrch VPP: Tráva
Predpolie (CWY) rozmery: 100 x 200 m
Povrch CWY: Tráva
Vyhlásené dĺžky TORA: 1 200 m
Vyhlásené dĺžky TODA: 1 300 m
Vyhlásené dĺžky ASDA: 1 200 m
Vyhlásené dĺžky LDA: 1 200 m
Okruhy: E, RWY 32 pravé

Letisko Bratislava - Vajnory

Technické informácie
Názov: Letisko Bratislava - Vajnory
Smerovacia značka: LZVB
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°12′09″ E17°11′22″
Nadmorská výška letiska: 132 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,6 / 118,3 / –

Letisko Dubnica

Technické informácie
Názov: Letisko Dubnica
Smerovacia značka: LZDB
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°59′49″ E18°11′32″
Nadmorská výška letiska: 235 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,5 / — / –
Rolovanie: Na rolovanie sa používa trávnatý postranný RWY podľa pokynov stanovišťa služby AFIS.
Letiskové okruhy:
RWY 23 L - ľavé (východné) prevádzkové okruhy
RWY 05 R - pravé (východné) prevádzkové okruhy
Po vzlete z RWY 05L / 23R sa všetky zákruty vykonávajú smerom E.
Na vykonávanie navijákových vzletov vetroňov sa používa RWY 23L / 05R
Požiarna kategória letiska: CAT 2

Letisko Holíč

Technické informácie
Názov: Letisko Holíč
Smerovacia značka: LZHL
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°48′27″ E17°08′11″
Nadmorská výška letiska: 162 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 122,6 / — / –
RWY: 04/22
rozmery: 1200 m x 100m
povrch: tráva
únosnosť: 5500 kg / 0,55 MPa

Letisko Kamenica nad Cirochou

Technické informácie
Názov: Letisko Kamenica nad Cirochou
Smerovacia značka: LZKC
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°56′12″ E21°59′45″
Západný prah dráhy (prah 07): N48°56′08,87″ E21°59′17,86″
Východný prah dráhy (25): N48°56′16,45″ E21°59′59,50″
Stred VPD: N48°56′12,66″ E21°59′59,50″
Nadmorská výška letiska: 175 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 122,6 / — / –

Letisko Kráľová

Technické informácie
Názov: Letisko Kráľová
Smerovacia značka: LZKS
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°12′06″ E17°28′30″
Nadmorská výška letiska: 122 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 122,7 / — / –

Letisko Lučenec

Technické informácie
Názov: Letisko Lučenec
Smerovacia značka: LZLU
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°20′29″ E19°44′01″
Nadmorská výška letiska: 215 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 122,6 / — / –
RWY: 13C/31C
Povrch: asfalt
Rozmery: 800 m x 30 m

Letisko Malacky

Technické informácie
Názov: Letisko Malacky
Smerovacia značka: LZMC
Typ letiska: vojenské letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: letisko pre vojenské letectvo
IFR/VFR: -
Typ dopravy: vojenská doprava
Pozícia GPS: -
Nadmorská výška letiska: -
INFO / TWR / APP: – / — / –

Letisko Malé Bielice - Partizánske

Technické informácie
Názov: Letisko Malé Bielice - Partizánske
Smerovacia značka: LZPT
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°37′13″ E18°20′00″
Nadmorská výška letiska: 183 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,5 / — / –
RWY: 07/25
Rozmery: 1100 x 100 m
Povrch: tráva
Únosnosť: 6.000 kg / 0,4 MPa
Pozdĺžny sklon: v smere RWY 07 priemerne stúpa 0,26% na dĺžke 1100 m

Letisko Martin

Technické informácie
Názov: Letisko Martin
Smerovacia značka: LZMA
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°03′55″ E18°57′03″
Nadmorská výška letiska: 420 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,6 / — / –
Dráha: 18L/36R
Povrch: tráva
Rozmery: 800 m x 50 m
Dráha: 18R/36L
Rozmery: 800 m x 50 m
Okruhy: východné
Povrch: tráva

Letisko Nitra

Technické informácie
Názov: Letisko Nitra
Smerovacia značka: LZNI
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°16′46″ E18°07′58″
Nadmorská výška letiska: 135 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,4 / — / –
RWY: 15L/33R
Rozmery: 1080 m x 50 m
Povrch: tráva
Únosnosť: 5.700 kg / 0,7 MPa
RWY: 15R/33L
Rozmery: 1080 m x 100 m
Povrch: tráva
Únosnosť: 5.700 kg / 0,7 MPa

Letisko Nové Zámky

Technické informácie
Názov: Letisko Nové Zámky
Smerovacia značka: LZNZ
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N47°57′39″ E18°11′10″
Nadmorská výška letiska: 115 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 122,6 / — / –

Letisko Očová

Technické informácie
Názov: Letisko Očová
Smerovacia značka: LZOC
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°35′48″ E19°16′57″
Nadmorská výška letiska: 363 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,6 / — / –

Letisko Prešov

Technické informácie
Názov: Letisko Prešov
Smerovacia značka: LZPW
Typ letiska: vojenské letisko s civilnou prevádzkou
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°01′47″ E21°18′56″
Nadmorská výška letiska: 322 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,6 / 132,25 / –

Letisko Prievidza

Technické informácie
Názov: Letisko Prievidza
Smerovacia značka: LZPE
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°45′58″ E18°35′12″
Nadmorská výška letiska: 260 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 122,6 / — / –

Letisko Ražňany

Technické informácie
Názov: Letisko Ražňany
Smerovacia značka: LZRY
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°04′47″ E21°06′15″
Nadmorská výška letiska: 320 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 122,6 / — / –
RWY: 16/34
VPD: 160°/340°
Rozmery RWY1: 1150 m x 30 m
Rozmery RWY2: 1150 m x 70 m

Letisko Ružomberok

Technické informácie
Názov: Letisko Ružomberok
Smerovacia značka: LZRU
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°05′09″ E19°22′13″
Nadmorská výška letiska: 493 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,5 / — / –

Letisko Senica

Technické informácie
Názov: Letisko Senica
Smerovacia značka: LZSE
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: neverejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°39′28″ E17°19′47″
Nadmorská výška letiska: 188 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,6 / — / –
Dráhový systém: 12L/30R
Smer: 120/300
Rozmery: 1080 m x 30 m
Povrch: asfalt
Únosnosť: 15.000 kg / 1,2 Mpa
Dráhový systém: 12R/30L
Smer: 120/300
Rozmery: 1080 m x 60 m
Povrch: asfalt
Únosnosť: 7.000 kg / 0,25 Mpa
Prevádzkové informácie: Okruhy vždy NE. Zóna AFIS. LZSE: 300mAGL/GND, kruh s polomerom 10 km, stred ARP, mimo LZR 22

Letisko Spišská Nová Ves

Technické informácie
Názov: Letisko Spišská Nová Ves
Smerovacia značka: LZSV
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°56′27″ E20°32′02″
Nadmorská výška letiska: 495 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,5 / — / –
Dráhový systém: 12L/30R 116/296
Rozmery: 1362×40
Povrch: tráva
Únosnosť: 5.700 kg /0,3 Mpa
Dráhový systém: 12R/30L 116/296
Rozmery: 1362×30
Povrch: tráva
Únosnosť: 5.700 kg /0,3 Mpa
Okruhy: NE 300 m / 1000 ft AGL

Letisko Svidník

Technické informácie
Názov: Letisko Svidník
Smerovacia značka: LZSK
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°20′03″ E21°34′13″
Nadmorská výška letiska: 354 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,4 / — / –
Rozmery VPP: 1320 m x 150 m
Rozmery VPD: 1200 m x 30 m
Povrch: živica
Odbavovacia plocha: 93 m x 44 m
Rolovacia dráha: 285 m x 15 m

Letisko Trenčín

Technické informácie
Názov: Letisko Trenčín
Smerovacia značka: LZTN
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N48°51′51″ E17°59′32″
Nadmorská výška letiska: 206 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,6 / 120,75 / –


Letiská v SR pre letecké práce

Zoznam letísk na území Slovenskej republiky, na ktorých sa vykonávajú letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.

Letisko Babin Most, Babin Most, okres Rimavská Sobota
Letisko Bátka, Bátka, okres Rimavská Sobota
Letisko Bidovce, Bidovce, okres Košice
Letisko Buzica, Buzica, okres Košice
Letisko Bystričany, Bystričany, okres Prievidza
Letisko Čáb, Čáb, okres Nitra
Letisko Čečejovce-Seleška, Čečejovce-Seleška, okres Košice
Letisko Čemerné, Čemerné, okres Vranov nad Topľou
Letisko Čerín, Čerín, okres Banská Bystrica
Letisko Ďačov, Ďačov, okres Sabinov
Letisko Dlžín, Dlžín, okres Prievidza
Letisko Dobrá Niva, Dobrá Niva, okres Zvolen
Letisko Dolná Štubňa, Dolná Štubňa, okres Turčianske Teplice
Letisko Drienovec, Drienovec, okres Košice
Letisko Dvory nad Žitavou, Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky
Letisko Gôtovany, Gôtovany, okres Liptovský Mikuláš
Letisko Haniska, Haniska, okres Košice
Letisko Hatalov, Hatalov, okres Michalovce
Letisko Hertník, Hertník, okres Bardejov
Letisko Hontianske Nemce, Hontianske Nemce, okres Krupina
Letisko Chotín, Chotín, okres Komárno
Letisko Janova Lehota, Janova Lehota, okres Žiar nad Hronom
Letisko Jasenov, Jasenov, okres Sobrance
Letisko Jasová, Jasová, okres Nové Zámky
Letisko Kačanov, Kačanov, okres Michalovce
Letisko Kamienka Hniezdne, Kamienka Hniezdne, okres Stará
Ľubovňa
Letisko Kecerovce, Kecerovce, okres Košice
Letisko Klčov, Klčov, okres Levoča
Letisko Kolonica, Kolonica, okres Snina
Letisko Košťany, Košťany, okres Martin
Letisko Kráľovský Chlmec, Kráľovský Chlmec, okres Trebišov
Letisko Kurima, Kurima, okres Bardejov
Letisko Liptovský Ondrej, Liptovský Ondrej, okres Liptovský Mikuláš
Letisko Ludanice, Ludanice, okres Topoľčany
Letisko Mirkovce, Mirkovce, okres Prešov
Letisko Nemčice, Nemčice, okres Topoľčany
Letisko Novosad, Novosad, okres Trebišov
Letisko Plášťovce, Plášťovce, okres Levice
Letisko Pliešovce, Pliešovce, okres Zvolen
Letisko Pohronský Ruskov, Pohronský Ruskov, okres Levice
Letisko Prša, Prša, okres Lučenec
Letisko Rimavská Seč, Rimavská Seč, okres Rimavská Sobota
Letisko Rozhanovce, Rozhanovce, okres Košice
Letisko Rybany, Rybany, okres Bánovce nad Bebravou
Letisko Sady, Sady, okres Trebišov
Letisko Senné, Senné, okres Michalovce
Letisko Sklabiná, Sklabiná, okres Veľký Krtíš
Letisko Slanec-Kalša, Slanec-Kalša, okres Košice
Letisko Streda nad Bodrogom, Streda nad Bodrogom, okres Trebišov
Letisko Šalgovce-Orešany, Šalgovce-Orešany, okres Topoľčany
Letisko Šarišské Michaľany, Šarišské Michaľany, okres Sabinov
Letisko Šírkovce, Šírkovce, okres Rimavská Sobota
Letisko Tekovský Hrádok, Tekovský Hrádok, okres Levice
Letisko Tomášovce, Tomášovce, okres Lučenec
Letisko Tužiná, Tužiná, okres Prievidza
Letisko Veľká Ida, Veľká Ida, okres Košice
Letisko Veľká Lomnica, Veľká Lomnica, okres Poprad
Letisko Veľké Janíkovce, Veľké Janíkovce, okres Nitra
Letisko Veľké Ripňany, Veľké Ripňany, okres Topoľčany
Letisko Volica, Volica, okres Medzilaborce
Letisko Vyšná Myšľa, Vyšná Myšľa, okres Košice
Letisko Zborov, Zborov, okres Bardejov
Letisko Zemné, Zemné, okres Nové Zámky
Letisko Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica, okres Trebišov