Vitajte na webe aviatikov

 

LZSK

Letisko Svidník (LZSK)


Technické informácie
Názov: Letisko Svidník
Smerovacia značka: LZSK
Typ letiska: civilné letisko
Povolený druh leteckej prevádzky: vnútroštátne lety
Verejné/neverejné: verejné letisko
IFR/VFR: VFR
Typ dopravy: nepravidelná doprava
Pozícia GPS: N49°20′03″ E21°34′13″
Nadmorská výška letiska: 354 m. n. m.
INFO / TWR / APP: 123,4 / — / –
Rozmery VPP: 1320 m x 150 m
Rozmery VPD: 1200 m x 30 m
Povrch: živica
Odbavovacia plocha: 93 m x 44 m
Rolovacia dráha: 285 m x 15 m
Kontakt
Názov: Letisko Svidník
Krajina: Slovenská republika
Web: www.svidnik.sk
Adresa: Technické služby mesta Svidník, Budovateľská ulica č. 446/1, 089 01, Svidník
Telefón: +421 54 7521368
Fax: +421 54 7522394
E-mail: airport@svidnik.sk
Užívateľ letiska: Občianske združenie Aviatik Klub Karpaty

Letisko Svidník je v prevádzke od roku 1990. Má vybudovanú vzletovú a pristávaciu dráhu (VPD) o rozmeroch 1200 x 30 m so živičným povrchom, kde je prevedené denné značenie v súlade s predpisom L 14 - Letiská. Ďalej sa tu nachádza rolovacia dráha a odbavovacia plocha, ktoré boli v roku 1992 rekonštruované tak, aby spĺňali podmienky predpisu L 14. V juhovýchodnej časti odbavovacej plochy je umiestnený hangár rozmerom 12x15m. Letiskové plochy sú odkanalizované. Na letisko bola privedená vodovodná prípojka a prípojka elektrického prúdu s trafostanicou. Celý komplex letiska je prístupný zo Svidníka cez príjazdovú komunikáciu. Letisko má vyhlásené platné ochranné pásma, pre ktoré bolo potrebné previesť výrub časti lesného porastu nachádzajúceho sa za severným koncom VPD.

Letisko nie je využívané pre pravidelnú prepravy cestujúcich a nákladov a neposkytuje žiadne služby súvisiace s týmito činnosťami. Za nepravidelné lety uskutočnené na letisko zodpovedá veliteľ lietadla. Na letisku vo Svidníku sa nevykonáva medzinárodná letecká doprava. Letisko sa najviac využíva pre lety SNA.

Požiarna kategória letiska je CAT1. Za technickú zásahovú službu považujeme Zbor požiarnej ochrany SR. Letisko Svidník má uzavretú zmluvu o zabezpečení technickej, požiarnej a zásahovej služby s Obvodným úradom vo Svidníku.